Το κάπνισμα είναι μια ψυχολογική και σωματική εξάρτηση, η οποία πολύ δύσκολα διακόπτεται χωρίς εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Η διακοπή καπνίσματος απαιτεί ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση, με φαρμακολογική και ψυχολογική υποστήριξη.