Αν ο βήχας διαρκεί πάνω από 3 εβδομάδες και ακόμη περισότερο αν ξεπερνά τις 8 εβδομάδες απαιτείται διερεύνηση των αιτιών και εξειδικευμένη αντιμετώπιση τους.