Η σπιρομέτρηση εξετάζει τον όγκο αέρα που εισπνέετε και εκπνέετε σε συγκεκριμένο χρόνο. Η εξέταση είναι σύντομη και ανώδυνη προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες ως προς τη λειτουργικότητα του αναπνευστικού.